หน้าแรก
รวมลิ้งค์ท่องเที่ยว
รวมรูปถ่าย Unseen
เว็บไซต์พันธมิตร
รวมสถานที่ท่องเที่ยว
เทศกาลและประเพณี

เขียน ฺBlog ท่องเที่ยว
ติดต่อเว็บมาสเตอร์

amazingtourthailand.com

April

icon-april

งานประเพณีลอยเรือชาวเล

   pic38

   panga4เป็นเทศกาลงานประเพณีที่สำคัญของชาวมอแกน หรือชาวเลที่เกาะสุรินทร์ จัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมของทุกป ในงานจะมีพิธีการปล่อยเรือที่สร้างจากไม้ระกำออกสู่ทะเล เปรียบเสมือนการนำความชั่วร้าย ความทุกข์ และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ให้ออกไปจากครอบครัวและชุมชนกิจกรรมในงานนอกจากมีการลอยเรือแล้ว ยังมีการแสดงต่างๆ ของชาวมอแกนอีกด้วย
 icon_tel 0 7562 2163

งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก

   pic39

   leay4เป็นงานประจำปีที่จัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน ๖ ประมาณ ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี เพื่อสมโภชองค์พระธาตุศรีสองรัก อันเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมือง ภายในงานมีพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ เช่น การบูชาองค์พระธาตุด้วยต้นผึ้งใหญ่ ต้นผึ้งน้อย การล้างองค์พระธาตุ


 icon_tel 0 4281 2812

งานวันรำลึกสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและงานกาชาดอุทัยธานีื

   pic29

   uthaithani4จัดในวันที่ ๒๗ มีนาคม ถึง ๕ เมษายนของทุกปณ บริเวณ สนามกีฬาจังหวัดเพื่อสักการะและรำลึกถึงสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกแห่งรัชกาลที่ ๑
 icon_tel 0 5651 4982

 

การละเล่นพื้นเมืองที่บ้านท่าโพ 

   pic40

   uthaithani4อำเภอหนองขาหย่าง จัดขึ้นในเทศกาลตรุษสงกรานต์ ในวันที่ ๑๓-๑๔ เมษายน โดยชาวบ้านในหมู่บ้านท่าโพและหมู่บ้านพันสีจะมาร่วมกันจัดการละเล่นพื้นเมืองที่หาชมได้ยากในทุกวันนี้ที่วัดท่าโพโดยยังคงรูปแบบเนื้อร้องเพลงแบบของเดิมไว้ซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติกันมาหลายชั่วอายุคน


 icon_tel 0 5651 4982

งานประเพณีปู่จาพญาลอ
(บูชาพระลอ) 

   pic42

   payao4จัดในช่วงต้นเดือนเมษายนของทุกปี บริเวณโบราณสถานเวียงลอ บ้านห้วยงิ้ว อำเภอจุน ในงานมีกิจกรรมพิธีไหว้บรรพบุรุษของเวียงลอ ขบวนแห่และงานแสดงแสง-เสียง การแสดงทางวัฒนธรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลเวียงลอ


 icon_tel 0 5444 7199

งานประเพณีปอยส่างลอง 

   pic45

   maehongson4อหรืองานบวชลูกแก้ว    ชาวไทยใหญ่เชื่อว่าการบรรพชาสามเณรได้กุศลแรงกว่าการบวชพระ จึงมักจัดกันอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เด็กที่จะบรรพชาเรียกว่า “ส่างลอง” เมื่อถึงกำหนดจัดงานก็จะโกนผม แต่ไม่โกนคิ้ว แต่งกายอย่างสวยงามด้วยเครื่องประดับอันมีค่า นุ่งโสร่ง ทาแป้งขาว เขียนคิ้ว ทาปาก แล้วพาไปขี่ม้า ถ้าไม่มีม้าก็จะขี่คอพี่เลี้ยง หรือ “ตะแปส่างลอง”แล้วแห่ไปต่างถนนสายต่างๆ มีกลดทอง หรือ “ทึคำ” แบบพม่ากั้นกันแดด ปัจจุบันได้จัดให้มีการบรรพชาส่างลองเป็นจำนวนมากในคราวเดียวกันทุกปีในช่วงต้นๆ เดือน เมษายน
 icon_tel 0 5361 2982-3

งานประเพณีสรงน้ำโอยทาน
       สงกรานต์ศรีสัชนาลัย

   pic48

   sukothai4จัดขึ้นในวันที่ ๑๐-๑๒ เมษาของทุกปี ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยในงานประกอบด้วยขบวนแห่ช้าง พิธีบวงทรวงพระเสื้อเมือง และกษัตริย์ในราชวงศ์พระร่วงขบวนรถบุปผชาติ เทพีสงกรานต์ แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และการแสดงศิลปะพื้นบ้าน
 icon_tel 0 5561 6228-9

งานประเพณีขึ้นเขาสวาย
เคาะระฆัง ๑,๐๘๐ ใบ
กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์

   pic51

   surin4จัดขึ้นในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ ของทุกปี กราบไหว้ ๙ สิ่งศักดิ์ สิทธิ์บนเขา เพื่อความเป็นสิริมงคล เคาะระฆัง ๑,๐๘๐ ใบ ให้ชื่อเสียงกังวานไกลเหมือนเสียงระฆังและนมัสการพระพุทธสุรินทร์มงคลบนยอดเขาพนมสวาย


 icon_tel 0 4451 4447

งานวันผู้สูงอายุ
     และสงกรานต์ช้าง

   pic54

   surin4จัดขึ้นในวันที่ ๑๓-๑๖ เมษายนของทุกปี ร่วมมอบของที่ระลึกแด่ผู้สูงอายุ กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุร่วมเลี้ยงอาหารช้างและกิจกรรมอาหารช้าง 
 icon_tel 0 4451 4447

การเล่นสะบ้า 

   pic57

   pathumtani4เป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวมอญที่มักเล่นกันในวันสงกรานต์ ลูกสะบ้านั้นทำจากแก่นไม้ประดู่หรือไม้มะค่า มีลักษณะเป็นรูปจานกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔-๕ นิ้ว การทอยลูกสะบ้า ผู้เล่นจะทอยไปยังหลักซึ่งอยู่ห่างจากที่ทอยประมาณ ๑๓ วา ให้ล้มลง

 icon_tel 0 2250 5500

งานเทศกาล กินลิ้นจี่และของดี
เมืองสมุทรสงคราม

   pic32

   samudsongkram4จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน (จัดเป็นบางปี ขึ้นอยู่กับผลผลิตของลิ้นจี่)

 icon_tel 0 3475 2847 - 8

ประเพณีสงกรานต์ จ.ลำพูน

   pic43

   lumpoon4จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๓-๑๕ เมษายนของทุกปี ณ บริเวณเชิงสะพานท่าขามและบริเวณเขตเทศบาลเมืองลำพูน


 icon_tel 0 5324 8604

ประเพณีลากพระและมหกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์จังหวัดตรัง

   pic46

   trang4จะมีขึ้น ๒ ครั้ง ครั้งแรกจัดขึ้นในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๕ ป็นการลากพระบก และครั้งที่ ๒ การชักพระ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ในพุทธตำนานกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จกลับโลกมนุษย์ทางบันไดทิพย์ พุทธศาสนิกชนจึงได้นำพระพุทธรูปมาแห่แหนสมมติแทนพระพุทธองค์สืบมาเป็นประเพณี icon_tel
0 7521 5867

งานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง

   pic49

   sukothai4จัดในวันที่ ๑๘-๑๙ เมษายนของทุกปี ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์เจ้าพ่อเมืองด้ง อำเภอศรีสัชนาลัยเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเจ้าพ่อเมืองด้ง ผู้สร้างเมือง มีการจัดขบวนช้างที่ตกแต่งอย่างสวยงามกว่า ๕๐ เชือก ผ่านหมู่บ้านไปไหว้ศาลเจ้าพ่อข้าวมุ้ง และไปหยุดที่ลานอนุสรณ์เจ้าพ่อหลักเมืองด้ง เพื่อทำพิธีบวงสรวงสักการะ สอบถามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก

 icon_tel 0 5567 7200

งานสืบสานตำนานปราสาทภูมิโปน (ตำนานเนียงเด๊าะทม)

   pic52

   surin4จัดขึ้นในวันที่ ๙-๑๒ เมษายนของทุกปี ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและการแสดงตำนานปราสาทภูมิโปน (ตำนานเนียงเด๊าะทม) พร้อมชมงานมหรสพสมโภชตลอดคืน
 icon_tel 0 4451 4447

งานวันแคนตาลูป

   pic55

   srakeaw4จัดในเดือนเมษายนของทุกปี ณ อำเภออรัญประเทศ เพราะเป็นช่วงที่ผลผลิตแคนตาลูปออกสู่ตลาดในงานมีขบวนรถแห่แคนตาลูป การประกวดแคนตาลูปและธิดาแคนตาลูป และการออกร้านจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร
 icon_tel 0 3731 2282

งานพระราชวังสวยกล้วยไม้งาม

   pic58

   nakornpatom4จัดขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปี ณ บริเวณพระราชวังสนามจันทร์

 icon_tel 0 3475 2847 - 8

งานนมัสการและสรงน้ำ
     หลวงพ่อบ้านแหลม

   pic41

   samudsongkram4จัดขึ้นในวันที่ ๑๓-๑๙ เมษายนของทุกปี ที่จังวัดเพชรสมุทรวรวิหาร อำเภอเมืองฯ


 icon_tel 0 3475 2847 - 8

งานแอ่วสงกรานต์น้ำใจเมืองแป้
นุ่งหม้อห้อมแต๊งามตา

   pic44

   pra4จัดงานบริเวณศูนย์หัตถกรรมเวียงโกศัย วันที่ ๑๓-๑๗ เมษายนของทุกปีในงานมีการแต่งกายด้วยชุดหม้อห้อมล้อมวงกินขันโตก และเล่นสงกรานต์
 icon_tel 0 5452 1118

ประเพณีบวชพระแห่นาค
       ด้วยช้างของชาวหาดเสี้ยว

   pic47

   sukothai4หรือชาวบ้านที่เรียกว่า “บวชช้าง” เป็นงานประเพณีอุปสมบทของชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว จัดงานวันที่ ๗-๘ เมษาของทุกปี วัน ๗ ซึ่งเป็นวันแห่นาคถือเป็นวันสำคัญของงาน วันที่ ๘ เป็นวันอุปสมบทหมู่ แห่ด้วยขบวนช้างประมาณ ๒๐-๓๐ เชือก การจัดงานมีตั้งแต่พิธีโกนหัว อาบน้ำนาค การแต่งตัวนาค และช้างอย่างสวยงาม สอบถามที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย

 icon_tel 0 5567 1466

งานประเพณีสงกรานต์
       และเทศกาลเมืองสวรรค์โลก

   pic50

   sukothai4จัดขึ้นในวันที่ ๑๑-๑๕ เมษายนของทุกปี ณ บริเวณริมแม่น้ำยม หน้าวัดสว่างอารมณ์ กลางลำน้ำยมและบริเวณสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกภายในมีขบวนแห่นางสงกรานต์ มีงานเทศกาลอาหารเมืองสวรรคโลก การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และสรงน้ำพระ


 icon_tel 0 5561 6228-9

เทศกาลเยี่ยมเยื่อนตาเมือน
เดือนเมษา

   pic53

   surin4จัดขึ้นในวันที่ ๑๒ เมษายนของทุกปี มีการแข่งขันวิ่งระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร จากที่ทำการ อบต.ตาเมีอง ถึงปราสาทตาเมือน งานกิจกรรมที่จัดขึ้นในพื้นที่ เช่น การประกวดหญิงงาม “ธิดาตาเมือน” ประกวดภาพวาดปราสาทตาเมือน การแข่งขันชกมวยไทย-กัมพูชา การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองสุรินทร์
 icon_tel 0 4451 4447

เปิดสงกรานต์

   pic56

   pathumtani4ประเพณีสงกรานต์ของชาวไทยรามัญ (มอญ) ในเทศกาลที่ชาวบ้านจะทำข้าวแช่ลอยมะลิ จัดอาหารคาวหวาน ทำเป็นสำรับแล้วออกขบวนแห่ไปถวายพระและมอบให้ญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ช่วงบ่ายจะมีการก่อพระเจดีย์ทรายและปล่อยนกปล่อยปลา นำน้ำหอมไปสรงน้ำพระขอพร อันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ยึดถือกันมาตั้งแต่อดีต
 icon_tel 0 2250 5500

งานนมัสการปิดทอง
       หลวงพ่อวัดไร่ขิง

   pic59

   nakornpatom4จัดขึ้นในวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๕ ถึงวันแรม ๔ ค่ำ เดือน ๕ ของทุกปี ที่วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากหน่วยงานต่างๆ และเกษตรกรผู้ผลิต มีการประกวดผลไม้ และมีมหรสพในเวลากลางคืน

 icon_tel 0 3475 2847 - 8

ติดต่อเวบมาสเตอร์  Tel. 086-331-4829  Email: webmaster@unseentourthailand.com   Designed by ideaido